ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม4ทั่วไป-2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ รอบห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ด้งนี้

Message us